EGITEN DUGU

LURRA GARA

Lurrari itsatsitako zerbitzu ukigarriak eskaintzen ditugu.
Ideia abstraktuak emaitza gauzagarri eta neurgarri bihurtzen ditugu.
Gure lan-lerroak:
KULTUR ETA SORMENAREN INDUSTRIAK
Erakunde publiko eta pribatuei profesionalizaziorako eta jasangarritasunerako bidean laguntzea.

Ildo horrekin bi helburu lortu nahi ditugu:

1. Sektorea garatzea, erakundeei profesionalizaziorako bidean lagunduz eta elkarrizketa eraginkorrerako zubiak ezarriz.

2. Kultura giza garapen iraunkorrerako funtsezko elementu gisa balioestea (kultura kulturasailetatik atera nahi dugu). Etorkizuna iraunkortasunaren ikuspegitik bideratu nahi duten erakundeei zuzentzen gatzaizkie, Garapen Jasangarriaren Helburuetan (GIH) fokua jarriz.

KULTUR ESPAZIOAK
Kultur guneak eraiki, berritu eta ekipatzeko aholkularitza.

Lan ildo honen helburua kultura-espazioak (ekipamenduak zein espazio publikoak) funtzionalak eta erabilgarriak izatea, aurreikusitako hasierako erabilerei dagokienez da.

Zertarako den aztertzen dugu eta nola pentsatzen dugun. Diseinu-fasetik (erabilerak zehazten diren unetik) espazio berriaren inauguraziora edo irekierara arte lan egiten dugu,,  baita obra zibiletik, kudeaketa-ereduaren diseinutik eta eraikinaren ekipamendu-eredutik ere.

Zerbitzu horren indarra benetan antzematen da kultura-gune horiei modu zabalagoan heltzen zaienean, behar bezala funtzionatzeko behar dituzten kudeaketa-ereduak, organigramak eta/edo zerbitzu osagarrien lizitazioak elkarrekin landuz.

GOBERNANTZA BERRIAK, GOBERNU IREKIA eta PARTE-HARTZEA
Administrazio Publikoaren eraldaketa-prozesuetan laguntzea.

Lan-ildo honen helburua Administrazio Publikoa eta politika publikoak garatzeko modua eraldatzea da, egitura irekiagoak eta horizontalagoak sortuz, bai barne-funtzionamenduko mekanismoetan, bai entzuteko, erabakiak hartzeko edo kanpo-harremanetarako prozesuetan.

LIDERGO-KULTURA
Erakundeei laguntzea antolamendua hobetzeko barne-prozesuetan

Antolaketa hobetzeko funtsezko erronkak identifikatzen ditugu, eta elkar-sorkuntzako metodologien eta banakako eta taldeko coaching-tresnen bidez heltzen diegu.

Pertsonak aldaketa-eragileak dira erakundeetan, eta gure laguntza-prozesuetan protagonista egiten ditugu. Hainbat alderdi lantzen ditugu haiekin:

I+D+K
ikerketa + garapena + kultura = kultiba

Berrikuntza gure DNAren parte da.
Horregatik, kulturaz bestelako sektoreetako erakundeei laguntzen diegu, metodologia hibridoen eta sormen-tekniken bidez. 

Aldi berean, I+G+Bko proiektuetan parte hartzen dugu kultura- eta sormen-sektoreak garatzeko balio duten zerbitzu berrien garapenean.

Financiado por Fondos Europeos y Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Goiena Komunikazio Taldea, KULTIBA, GESMAE eta AISILAN enpresak, ISEA ikerketa-zentroarekin batera  , KULT 5.0 izeneko ikerketa-proiektu berritzaile bat garatzen ari dira, kultura-ekitaldiak, -baliabideak eta -espazioak modu dinamiko, integral eta parte-hartzailean eskuratu, sustatu eta kudeatzeko plataforma adimendun bat garatzean datzana.Plataforma horrek kultura-kontsumoko ohiturak sustatuko ditu, kultura-eskaintzaren zabalkundea erraztuko du, kultura-arloko eragileen eta eragileen arteko lotura iraunkorra bultzatuz .

KULT 5.0, proiektuak Kulturaren Kudeaketarako Paradigma Berria garatzea dakar berekin, kultura-kudeaketaren, gaur egungo erronka eta premiei erantzuten diena, pertsonak (herritarrak) erabat berrasmatutako eta birdefinitutako prozesu baten erdiguneanjarriz, teknologia berrien erabilera intentsibotik abiatuta.

KULT 5.0 proiektua (www.kult5.eus) 2019an hasi zen, eta 2021. urterako dago aurreikusita amaitzea. roiektua Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren HAZITEK programaren barruan finantzatu da.

ENPRESEN I+G LAGUNTZEKO HAZITEK PROGRAMAK FINANTZATUTAKO PROIEKTUA (ZL-2020/00069 ESPEDIENTE-ZENBAKIA)

EUSKO JAURLARITZAK ETA EUROPAR BATASUNAK 2014-2020 ALDIRAKO ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAKO FUNTSAREN (EGEF) BIDEZ BATERA FINANTZATUTAKO JARDUERA