KULTIBA
KULTURA
ERALDAKETAK

Pertsonei eta erakundeei laguntzen diegu ALDAKETA-PROZESUEN kudeaketan

EGITEN DUGU
h_serv_p2

Erakunde publiko eta pribatuei profesionalizaziorako eta jasangarritasunerako bidean laguntzea.
KULTUR ETA SORMENAREN INDUSTRIAK

h_serv_p4

Kultur guneak eraiki, berritu eta ekipatzeko aholkularitza.
KULTUR ESPAZIOAK

h_serv_p1

Administrazio Publikoaren eraldaketa-prozesuetan laguntzea.
GOBERNANTZA BERRIAK, GOBERNU IREKIA eta PARTE-HARTZEA

h_serv_p3

Pertsona eta erakundeei laguntzea  aldaketa-prozesuetan
LIDERGO-KULTURA ETA ERAKUNDEEN ERALDAKETA

LANTZEN DUGU